Return to Skautský rok 2014/15

TÁBOR – 25. 7. – 8. 8. 2015

Fotogalerie z akce zde

Termín od 25. 07. 2015 (sobota) do 08. 08. 2015 (sobota)

Celotáborová hra – Klášterní madrigal

Mniši v Klášteře při inventuře najdou 80 let starý spisek, v němž je královské ustanovení, že ke každému klášteru patří město.

Ve strachu před králem tedy přesvědčí poddané ze třech  vsí (Zelenče, Žlutic  a Modravy), že je třeba připravit se na příjezd královské inspekce a vytvořit podmínky pro jmenování městem. Vesnice si uvědomí, že města mají spoustu výhod a pečlivě se připravují – budují atributy města a cvičí sedláky v městských řemeslech. V druhém týdnu mniši mohou trochu škodit, protože si uvědomí, že vyhlášením města se poddaní stanou svobodnými a klášter přijde o poddané. Den před koncem tábora přijede král. Vesnice při té příležitosti uspořádají jarmark a turnaje, a předvedou, že mají dostatek řemeslníků a městských atributů, aby je král mohl vyhlásit městem.

Královo rozhodnutí pak bylo pro mnichy nečekané  – král spojil vesnice do jednoho souměstí Tripolis a mnichy poslal do Svaté války dobývat Jeruzalém. Všichni vesničané se stali svobodnými občany svých měst.

 

Doprava:   

tam společně vlakem (kufry nákladním automobilem)

zpět doprava vlastní (zajišťují rodiče)

 

Místo:        tábořiště Kebharec skautského střediska Brno – Královo Pole; u obce Nová Bystřice (okr. Jindřichův Hradec)

 

Cena:        3 600,- Kč zaplaťte nejpozději do 16. 06. 2015;  sleva na 2. a další dítě v rodině 300,- Kč

převodem na bankovní účet č. 2063761359/0800
variabilní symbol = datum narození přihlašovaného dítěte, případně do poznámky
uveďte jméno dítěte. Zaplatit lze i v hotovosti – vůdci tábora (Karel Michalik – Orel).

 

Cíl a program tábora

Cílem skautského tábora je nabídnout dětem zajímavé prožití části prázdnin. Během tábora budou účastníci moci poznávat sami sebe, své vrstevníky, pobyt v přírodě, netradiční hry a sporty a tvořivé programy. Po celou dobu tábora bude kladen důraz na učení se sebereflexi, vzájemné pomoci, spolupráci, kamarádství, za souběžného rozvoje všech složek lidské osobnosti.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou účast a spolupráci účastníků, respektování táborového řádu a pokynů vedoucích. Upozorňujeme na možnost řešit opakované závažné přestupky, po domluvě s rodiči, i vyloučením z tábora.

 

Storno poplatky

 • Při odhlášení dítěte do 30. 06. 2015 – vrácení poplatku v plné výši.
 • Při odhlášení dítěte do 15. 07. 2015 – storno poplatek Kč 1 000,-
 • Při odhlášení dítěte po 15. 07. 2015, ale před začátkem tábora – storno poplatek Kč 1 500,-
 • Nástupem dítěte na tábor ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku (byť části).

 

Nejpozději v den nástupu na tábor je nutné společně s přihlášeným předat:

 • Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzeného lékařem, ne staršího 12 měsíců před datem nástupem na tábor, včetně potvrzení o absolvování povinného očkování.
 • Prohlášení o bezinfekčnosti, ne staršího 3 dnů před datem nástupem na tábor
 • Originál (případně kopie) kartičky zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění)

 

Formální podmínky pro účast na táboře :

 • do 31.5.2015  podání papírové přihlášky na tábor, rezervace  taktéž elektronicky na – UKONČENO
 • do 16.6.2015 zaplacení plné ceny tábora
 • nejpozději v den nástupu na tábor :
  • odevzádní Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci potvrzeného lékařem, ne staršího 12 měsíců před datem nástupem na tábor. Nejlépe ale odevzdat již do 14. 07. 2015
  • odevzdání Prohlášení o bezinfekčnosti , ne staršího 3 dnů před datem nástupem na tábor
  • odevzdání originálu (případně kopie) katičky zdravotní pojišťovny (Evropského průkazu zdravotního pojištění)
  • odevzádní cestovního pasu / občanského průkazu a podpis hromadného souhlasu s vycestováním
  • odevzdání skautské průkazky pokud ji účastník má u sebe

 

V sekci Ke stažení naleznete :

 • Přihlášku na tábor 2015
 • formulář Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci
 • formulář Prohlášení o bezinfekčnosti 2015 – aktualizovaný 
 • Kompletní Informace pro rodiče k táboru 2015 naleznete aktuálně
 • Výčet potřebného vybavení na tábor– aktualizovaný, taktéž v sekci Praktické informace

 

Informační schůzka s rodiči před táborem se uskutečnila v  ÚTERÝ  16. 6. 2014 od 18:00 hodin po schůzkách světlušek a vlčat v klubovně u krbu.

Ti nedočkaví si mohou prohlédnout fotografie ve fotogalerii z tábora 2011 tábora 2012, tábora 2013 a tábora 2014.

 

Aktualizace 15.7.2015