Return to Kalendář akcí

Letní TÁBOR 2019

Místo konání :    Tábořiště Kačerov, u Lokte (Exit 66 D1),

Termín :      Sobota, 20. července – sobota, 3. srpna 2019

Cena:          x.x00,- Kč za dítě;  druhé a další dítě v rodině x.x00,- Kč

Doprava vlastní.

Bourání tábora proběhne za účasti rodičů závěrečný den tábora v sobotu 3. 8.

Přihlašování na Doodle:    přípravujeme
Přihlásit se může pouze člen, který má uhrazeny členský příspěvek na rok 2019.

Informační schůzka s rodiči nováčků před táborem se uskuteční po schůzkách světlušek a vlčat v klubovně u krbu :  úterý 18. 06. 2019 od 18,30 hodin 

Individuální bezodkladné dotazy směřujte na své oddílové vedoucí.

Vzhledem k omezené kapacitě tábora, si středisková rada  vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí přihlášky účastníka na tábor. Při výběru účastníků tábora bude přihlédnuto k účasti zájemce  na oddílových schůzkách a akcích střediska v průběhu celého skautského roku.

Ke stažení, taktéž v sekci ke stažení: 

  • přihlášky obdrží všichni účastníci písemně od vedoucích oddílů – připravujeme
  • info k platnosti posukdu lékaře nalezne zde
  • Mapku cesty k tábořišti naleznete zde https://mapy.cz/s/1Ls3V
  • zde naleznete informace k TABOR 2019 nejen pro rodiče – připravujeme