Klubovna

PB091212Kde

 

 

Poloha klubovny :   
Kutnohorská č.p. 1212,
„areál Sanatorky – pod novým vodojemem“
281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Naším velkým přáním (i nutností) bylo zařízení vlastní a větší klubovny … Tak, aby každý oddíl měl vlastní klubovnu, nebo alespoň dva oddíly společně, aby bylo kam dát majeteček, který kousek po kousku doplňujeme, aby bylo kde přespat při výpravě do okolí. A co navíc? Pokud budeme moci klubovnu nabídnout i dalším oddílům k přespáním, budou se nám lépe otevírat dveře i od jejich kluboven.

Financování stavební realizace je zajištěno z prostředků Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Podlipansko , o.p.s.. ve výši 850 tis. Kč. Ústředí Junáka z vlastních prostředků přispělo částkou 550 tis. Kč a z programu MŠMT ČR částkou 435 tis. Kč. Náš záměr podpořilo i Město Kostelec nad Černými lesy z Fondu pro volnočasové aktivity částkou 77 tis. Kč.  Celkem 48 tis.Kč nám též doposud přispěli soukromí dárci, rodiče a firmy.

 

Dále se hledají se další zdroje financování na některé dokončovací práce a vybavení klubovny. Chcete pomoci ? Vítaná je každá pomoc, jak finanční, tak i ta fyzická !  Více v sekci  Podpora.

 

Fasáda klubovny k   9.11.2014:

Fasáda klubovny k   2.11.2014:

Fasáda klubovny k 19.10.2014:

Stav k 25.4.2014 při slavnostním otevření nové klubovny – Skautského domu :

Stav stavby k 22.3.2014 :

Stav stavby k 12.11.2013 :

Stav stavby k 15.10.2013 :

Stav stavby k 8.10.2013 :

Stav stavby k 30.9.2013 :

Stav stavby k 17.9.2013 :

Stav stavby k 4.9.2013 :

Stav stavby k 20.8.2013 :

Stav stavby k 10.8.2013 :

Stav stavby k 4.8.2013 :

 

Stavební zazázku na základě vítězství ve veřejné soutěži realizuje společnost VUSO s.r.o. z Kostelce nad Černými Lesy.

Atelierem 322 byl sponzorským způsobem zpracován prováděcí projekt.

A kde bude nový skautský dům? Nedaleko stávající klubovny, ale to se dozvíte z této mapy. Je přípraven stavební projekt  a stavební povolení nabylo právní moci.

Nový skautský dům se pomalu začíná proměňovat ze sna v realitu. Středisko zakoupilo objekt, v němž se scházely oddíly v 90. letech.

A jak si předsavují členové našich oddílů klubovnu novou a vlastní?

 

 

 

 

Původní klubovna

Původní klubovny, jež středisko doposud bezplatně užívalo díky vstřícnosti města Kostelec and Černými Lesy, naleznete v areálu tzv. Sanatorky na ulici Kutnohorská, na okraji Kostelce nad Černými Lesy Na Mapy.cz. Klubovny tvořili dvě menší místnosti, kam se museli vejít nejen děti, ale i část majetku střediska. Klubovna nám sloužila při schůzkách, kdy nám počasí nedovolovalo …

Veřejná zakázka stavba klubovny