Výprava skautů na první tábořiště skautek

20. – 22. 11. 2020

Bližší informace na stránce akce!

V případě pokračujícího zákazu skautské činnosti z epidemiologických důvodů se výprava v plánovaném termínu NEUSKUTEČNÍ !!!

ZÁKAZ AKTIVIT PRO DĚTI PLATNÝ OD 9. ŘÍJNA SE VZTAHUJE I NA SKAUTING

Usnesení Vlády ČR (č. 995 a 996) zakazují i naši činnost a to od pátku 9. nejméně do 25. října. Zakazuje se v nich „provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost.“

Znamená to, že už víkendovky tohoto týdne se ruší stejně jako schůzky všech oddílů v následujících týdnech.
O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

HAWAII v údolí

HAWAII v Údolí duchů
pá-ne 9. – 11. října 
skautky / rangers
stránka akce

ZRUŠENO

Noční výsadek

KDO? MAKU + ČERNÍ VLCI
KDY? 2. – 3. října 2020
KDE? To je tajemství 🙂 !
stránka akce

Ispirační výprava R&R

VRATKOV
27-29. 11. 2020
Přihlašování spuštěno !
stránka akce