Return to O nás

Aktuální dění a vize

Skauting v Kostelci nad Černými lesy v loňském roce oslavil 90 let od svého založení.

Přes dvojí přerušení činnosti, či spíše zákaz skautské činnosti (v letech 1940 a 1970), se od poslední obnovy skautingu v roce 1989 skautské hnutí v našem městě úspěšně udržuje a rozvíjí. V posledních letech došlo k výraznému navýšení počtu dětí v oddílech. Zájem rodičů o vstup jejich dětí do roje světlušek či smečky vlčat je trvalý. Postupně se nám podařilo posílit i kolektiv dospělých vedoucích. Přes 2 roky se scházíme s dětmi na oddílových schůzkách ve dvou nevelkých místnostech v bývalé správní budově v areálu sanatorky. Tyto místnosti nám však neposkytují dostatek prostoru pro naši činnost, a proto – současně s nárůstem zájmu dětí o skautské hnutí – jsme se začali rozhlížet kolem a hledat prostory, který by více vyhovovaly našim potřebám. Po dlouhých a složitých jednáních se nám podařilo koupit lesní chatku v areálu sanatorky, kterou jsme již kdysi, začátkem 90-tých let, jako klubovnu využívali. V současné době máme připraven projekt stavební rekonstrukce lesní chatky a její přeměny na Skautský dům, kde budou klubovny a prostor pro uskladnění našich táborových potřeb a vybavení.

A proto připravujeme také žádosti o finanční dotace na rekonstrukci naší budovy. Jako žadatel o dotaci musíme zajistit spolufinancování této akce i z jiných zdrojů. Pro tento účel nemůžeme použít finanční prostředky v rozpočtu našeho střediska pocházející hlavně z registračních poplatků, neboť tyto jsou určeny na zajištění výchovné činnosti v oddílech během skautského roku a tuto potřebu tak akorát pokryjí. Proto je jedním z našich hlavních aktuálních úkolů zajištění dostatečného spolufinancování projektu a tím i naplnění projektu Skautského domu, který by dlouhodobě zajistil prostorové potřeby pro činnosti našeho střediska.

Publikováno: 29. 12. 2012

Výsledek nalenete zde