Oddíly

Družina    Benjamínků                         ( ∞ – 6 let )

Kluci:

Holky:

Kmen   rangers a roverů                   ( 15 – 21 let )

Klub     oldskautů                              (  21  – ∞ let )

Benjamínci

Družina:  benjamínci

Světlušky

1. oddíl: světlušky Světluší let

Vlčata

2. oddíl: vlčata

Skautky

8. oddíl:  Kopretiny

Skauti

12. oddíl: Černí vlci Mloci a Jestřábi

Rangers a Roveři

42. oddíl – R&R – Másla