Oddíly

Družina    Benjamínků                         ( ∞ – 6 let )

Kluci:

Holky:

Kmen   rangers a roverů                   ( 15 – 21 let )

Klub     oldskautů                              (  21  – ∞ let )

Benjamínci

První schůzka Benjamínků v novém školním roce proběhne dne 25.9.2018

Světlušky

1. oddíl: světlušky Světýlko Modrý šíp 2017  Na Masopustní úterý se několik světlušek rozhodlo pokusit se získat Světýlko odříkání – Modrý šíp.  Odhodlané světlušky  využily období půstu a daly na celý měsíc vale cukrovinkám a slaďárnám. Na první dubnové schůzce jsme oslavily vytrvalost a odříkání a v usilování o modrý šíp pokračuje všech 5 světlušek …

Vlčata

2. oddíl: vlčata

Skautky

8. oddíl:  Kopretiny

Skauti

12. oddíl: Černí vlci Mloci a Jestřábi

Rangers a Roveři

Kmen   rangers a roverů