Return to Světlušky

Světýlka – odborné zkoušky

       Světýlka, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek světluščí výchovy. Hlavní základ na budování světluščí výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Tento základ je potřeba dát do desátého roku věku všem světlušek jako přípravu na jejich příští skautskou stezku. Vůdkyně světlušek jen tehdy, až uzná, že si švětluška odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celým oddílem. Nikdy nedáváme světýlka lacino!  Světlušky by to netěšilo !

      Při plnění podmínek k získání světýlek spolupracuj se svými rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé světýlka a uvítají. Vlčci, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy. Hlavní základ na budování vlčácké výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Vůdce vlčat najde ve vlčcích bohatý výchovný program, který v základech prospěje chlapcům. A jen tehdy, až uzná, že si vlče odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celou smečkou. Při plnění podmínek k získání vlčků spolupracujeme s rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé vlčky a uvítají. U některých vlčků to ani jinak nejde. Zvláště se to týká vlčků – pomocníka v domácnosti, kuchaře, zahradníka a bylinkáře, sběratele, přítele zvířat a znalce ptactva.

Světýlka jsou tak rozděleny do osmi skupin:

VaS komplet

Odznaky vlčků mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené. Dokud nebude možno objednat odznaky ze skautských prodejen, bude si muset poradit vůdce smečky Akéla vlastními silami!

Vlčky nosí vlčata na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádné vlče nezíská za 4 roky ve smečce všechny vlčky, bude mít tak jako tak vlčky různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.

kroj (2)PODROBNĚ

Kompletně ke stažení zde – Vlčci a světýlka případně on-line zde http://casopisy.skaut.cz/knihovna/656

I.skupina – bílá

I./1 – Zdravotník

 1. Ví, kdy a do jaké míry může ošetřit úrazy.
 2. Dovede ošetřit povrchní ránu, ovázat poraněný prst a poraněné koleno.
 3. Ví, jak nejlépe zastavit krvácení z nosu.
 4. Umí vytáhnout třísku a vyjmout cizí těleso z oka.
 5. Ví, jak přiložit obklad na podvrknutý kotník a zná závěs na poraněnou paži. Zná základní pomoc při zlomeninách končetin.
 6. Dovede ošetřit lehčí omrzliny a spáleniny.
 7. Ví, jak se chovat při uštknutí zmijí a při bodnutí hmyzem.
 8. Umí přestlat lůžko a dát nemocnému napít.
 9. Ví, jak se provádí umělé dýchání z úst do úst.
 10. Zná nebezpečí vody, ohně, plynu a elektřiny.
 11. Zná nejbližší zdravotnické středisko, ví, kde v místě bydliště bydlí lékař a kde je nejbližší lékárna.
 12. Dovede změřit tělesnou teplotu.
 13. Ví, jaké nebezpečí hrozí z uhřátí (pití, sezení, koupání).
 14. Zná některé infekční nemoci.
 15. Zná a dodržuje hygienu po použití záchodu nebo latríny.
 16. Ví, co udělat a jak se obléci proti prochlazení, promočení a jak předejít nastuzení.

I./2 – Ochránce přírody

 1. Ví, co je to životní prostředí a proč je musíme chránit.
 2. Ví, proč se zřizují chráněná území. Zná naše národní parky. Ví, zda jsou chráněná území i v okolí jeho bydliště. Zná označení rezervací.
 3. Zhotoví jednoduchou mapku okolí svého bydliště, do které zakreslí druhy lesů rostoucích v okolí, vodní toky a vodní plochy, jaký je v okolí průmysl a jaká je převládající zemědělská výroba.
 4. Ví, jak se dešťová voda dostává až do vodovodu. Nakreslí o tom jednoduchý obrázek. Zjistí zdroje pitné vody v okolí bydliště a dovede vysvětlit proč musíme vodní zdroje chránit.
 5. Ví, jak tráva a ostatní rostlinstvo chrání půdu – a předvede o tom pokus. Ví, proč musíme chránit půdu před škodlivými látkami.
 6. Ví, jaké nebezpečí hrozí při používání vody z nejistých zdrojů – zvláště v blízkosti hospodářských zařízení.
 7. Vyhledá lesní studánku, vyčistí ji a popíše, co všechno v ní našel. Aktivně se zúčastní akcí na ochranu životního prostředí (výsadba a údržba zeleně apod.).
 8. Zná 15 chráněných rostlin, 15 chráněných živočichů. Pořídí si sbírku obrázků nebo fotografií některých chráněných druhů v okolí svého bydliště.
 9. Zná pravidla bezpečnosti při rozdělávání ohně v přírodě.

I./3 Průvodce

 1. Zná okolí svého bydliště a ví, jak je kam daleko. Umí se orientovat v plánu svého bydliště.
 2. Dovede poradit cizímu člověku kudy jít – a to vždy jasně, přesně a zdvořile.
 3. Dovede přesně vyřídit kratší zprávu do 20 slov po uplynutí jedné hodiny.
 4. Zná nejbližší požární automat, stanici Policie, zdravotní středisko, byt lékaře, lékárnu, nemocnici, poštu, telefonní automat nebo nejbližšího majitele telefonu, železniční stanici, stanici autobusů, stanici městské pouliční dráhy, autosprávkárnu, zámečnickou dílnu, obchody s potravinami, papírnictví, knihkupectví, restaurace, hotely apod.
 5. Zná základní historii obce, ve které bydlí.
 6. Zná nejvýznamnější památky v místě a dovede o nich podat stručný výklad.
 7. Zná v okolí svého bydliště nejvýznamnější pomníky a pamětní desky a ví, k čemu se vztahují.
 8. Zná názvy kostelů, ví kde je muzeum, divadlo, kino a sportovní areál.
 9. Umí zhruba odhadnout vzdálenost při radě, jak je kam daleko.

II.skupina – červená

II./1 – Pomocník v domácnosti

 1. Dovede vyčistit rošt, vybrat popel, nařezat loučky a rozdělat oheň v kamnech nejvýše dvěma zápalkami. Dovede účelně udržovat oheň při vaření.
 2. Zná obsluhu elektrického a plynového sporáku. Zná nebezpečí při neopatrném zacházení s vařiči a ohřívači na plyn.
 3. Uvaří vajíčko natvrdo i naměko.
 4. Připraví si snídani.
 5. Připraví večeři ze smažených vajíček a hlávkového salátu.
 6. Oškrábe nebo oloupe brambory a uvaří je.
 7. Uvaří bramborovou polévku.
 8. Umí otevřít a ohřát konzervu.
 9. Prostře stůl k obědu pro 4 osoby.
 10. Umyje nádobí, vyklepe koberec, vyluxuje byt.
 11. Vyčistí rám u kamen, vyčistí boty pro celou rodinu, vyčistí a řádně uloží šaty.
 12. Uklidí pokoj, klubovnu, dvorek, dílnu, zahrádku. Ve svých věcech má vzorný pořádek.
 13. Obstarává nákupy. Zná ceny základních potravin.

II./2 – Kuchař

 1. Umí rozdělat oheň v kamnech a připravit vše k vaření.
 2. Zná obsluhu elektrického a plynového sporáku. Zná nebezpečí při neopatrném zacházení s vařiči a ohřívači na plyn. Zná obsluhu turistických vařičů.
 3. Umí oškrábat zeleninu a brambory, nakrájet cibuli a utřít česnek.
 4. Ví, jak se konzervuje ovoce a zelenina a jak se ukládá zelenina na zimu.
 5. Umí svařit mléko a ví, jak je uskladnit v teplých dnech.
 6. Umí regulovat ledničku, ví jak se v ní mají potraviny ukládat.
 7. Ví, jak je třeba uskladnit na táboře snadno zkazitelné potraviny – maso, uzeniny apod.
 8. Zná, jak mají být na táboře upraveny kuchyň a sklípek.
 9. Dovede připravit obložené chlebíčky pro členy své družiny.
 10. Prostře stůl k obědu pro 4 osoby a obslouží je.
 11. Připraví jednoduchý oběd. Umí uvařit 6 teplých jídel.
 12. Po obědě vše uklidí, umyje nádobí a vzorně uklidí kuchyň.
 13. Zná důležitost vitamínů a ví, jak je v jídle uchovat.
 14. Sestaví jednoduchý jídelníček na tři dny.

II./3 – Krejčí

 1. Dovede přišít knoflík s dírkami i s poutkem.
 2. Přišije si poutko u kabátu.
 3. Přišije záplatu a zašije trhlinu v látce.
 4. Zalátá menší díru na punčoše nebo na ponožce.
 5. Dovede zachytit puštěné očko na punčoše, ponožce či tričku.
 6. Ušije si sáček na boty k přezouvání do školy a do klubovny.
 7. Má potřeby k šití vzorně uloženy v krabičce nebo v sáčku, které sám zhotovil. Šití nosí s sebou na výpravy a na tábor.
 8. Umí použít 3 ozdobné stehy. Umí vyšít svůj monogram na látku.

II./4 – Ozdobník

 1. Uplete pomlázku z osmi proutků.
 2. Z provázků uplete síťku.
 3. Uplete z proutí košíček nebo misku.
 4. Zhotoví vkusně zdobený indiánský váček (medicínu).
 5. Do kůže vytepe znak junáků (lilii) a znak vlčat (vlčka).
 6. Zhotoví turbánek na šátek z koženého řemínku.
 7. Na cívce od nití zhotoví ozdobnou šňůrku.
 8. Umí dva ozdobné uzly.
 9. Vyrobí řetěz na vánoční stromek.
 10. Vyrobí jednoduchou rohož na táborovém stavu.

III.skupina – zelená

III./1 – Atlet

Kategorie A (pro vlčata mladší 9 let):

 1. Uběhne 30 metrů za 8 vteřin.
 2. Skočí do výšky 75 cm.
 3. Skočí do dálky 230 cm.
 4. Hodí kamenem(asi 100 g těžkým) 20 m.
 5. Přeskočí pomocí tyče potok nebo příkop 2 m široký.
 6. Vyšplhá se na laně do výše 3 m.
 7. Na rovině vydrží bez přestání běžet po dobu 3 minut.

Kategorie B (pro vlčata starší 9 let):

 1. Uběhne 60 m za 10,5 vteřiny.
 2. Skočí do výšky 90 cm.
 3. Skočí do dálky 280 cm.
 4. Hodí kamenem (asi 100 g těžkým) 25 m.
 5. Ve výšce 2 metrů přeručkuje po 5 m dlouhém laně nebo tyči.
 6. Na rovině vydrží bez přestání běžet po dobu 4 minut.
 7. Ze vzdálenosti 5 m zasáhne kamenem (asi 1 kg těžkým) cíl o průměru 1,5 m.

(Podle tělesného stavu vlčat může vůdce Akéla podmínky upravit)

III./2 – Plavec

 1. Umí splývat na vodě.
 2. Ve stojaté vodě uplave libovolným způsobem 50 metrů.
 3. Uplave 25 metrů v poloze naznak.
 4. Skočí do vody po hlavě z výšky 1 m.
 5. Vynáší z hloubky 150 cm drobné předměty.
 6. Zná alespoň 3 chvaty k pomoci plavci, stiženému nevolností nebo křečí. Předvede je na některém z vlčat-plavců.
 7. Zná umělé dýchání z úst do úst.
 8. Zná zásady bezpečnosti při koupání a ví, kde se může koupat.

III./3 – Hráč

 1. Zná základní pravidla některé míčové hry: kopané, odbíjené, badmintonu, házené a dalších.
 2. Umí spravit duši do míče a míč nafouknout hustilkou.
 3. Umí „nalajnovat“ hříště.
 4. Hraje poctivě a bez hrubostí. Umí ovládat svou špatnou náladu z prohry.
 5. Zná naše přední kluby v kopané.
 6. Zná alespoň 3 slavná světová mužstva v kopané.
 7. Ví, co jsou olympijské hry a zná jejich původ.
 8. Zná vítěze v kopané a odbíjené na poslední olympiádě.
 9. Zná zásady správného oblečení a hygieny při sportu. Řádně ošetřuje svoji sportovní výstroj.
 10. Zná základní zásady bezpečnosti při hrách.

III./4 – Zimní sportovec

 1. Postaví sněhuláka a strefí se do něho třemi z pěti zásahů ze vzdálenosti 15 metrů.
 2. Ví, jak se oblékat na zimní výlety.
 3. Umí ošetřit omrzliny.
 4. Na sáňkách projede slalomovou dráhu bez sražení branky.
 5. Na bruslích umí: překládat nohy, kroužky dovnitř, bruslit pozpátku. Objede rychle dvakrát hřiště na hokej.
 6. Zná základní pravidla hokeje, umí vést hokejku a puk, umí přihrávat a střílet na branku.
 7. Zná naše nejpřednější hokejové kluby a jejich umístění v ligové tabulce.
 8. Zná pět nejlepších národních hokejových mužstev světa.
 9. Na lyžích: sjíždí v přívratných obloucích, zastaví přivratným obloukem a kristiankou. Stoupá do svahu odvraty. Přeskočí z rozjezdu bez holí čepici.
 10. Umí si namazat lyže.
 11. Ví, jak zařídit transport raněného na lyžích.
 12. Řádně pečuje o svoji sportovní výstroj.
 13. Zná základní zásady bezpečnosti při zimních sportech.

III./5 – Cyklista

 1. Má své kolo a dovede na něm dobře jezdit.
 2. Umí kolo vyčistit, namazat a provést na něm drobné opravy.
 3. Umí na kolo upevnit výstroj na výlet.
 4. Zná základní dopravní předpisy a nejdůležitější dopravní značky.
 5. Dodržuje předpis o věkové hranici a nejezdí sám po veřejných silnicích.
 6. Řídí kolo jednou rukou, umí ukázat směr při odbočování.
 7. Ví, jaké jsou předpisy pro výstroj kola a kolo udržuje v bezvadném pořádku.
 8. Vystřelí kolem míč na branku.

IV.skupina – tmavomodrá

IV./1 – Sběratel

 1. Předloží sbírku, kterou sám zpracoval (např.: Dopisnice, poštovní známky, zápalkové nálepky, ptačí pera, listy stromů, apod.). Sám o sbírku pečuje a průběžně ji doplňuje.
 2. Sbírku má hezky uspořádanou a opatřenou vysvětlivkami.
 3. Jako druhou sbírku předloží herbář 50 rostlin a všechny je zná.
 4. Slíbí, že i v budoucnu bude obě sbírky doplňovat a zdokonalovat a dvakrát do roka je vůdci Akélovi předloží k posouzení.

IV./2 – Zahradník a bylinkář

 1. Pečuje o zahrádku doma nebo u známých.
 2. Ví, čím je třeba hnojit půdu.
 3. Umí zaset zeleninu a plet záhonky.
 4. Vypěstuje květiny ze semen či cibulek, ošetřuje je a pozoruje.
 5. Ví, jak je nutno uchovávat zeleninu přes zimu.
 6. Ví, jak chránit stromy a keře proti škůdcům. Zná bezpečnostní předpisy při používání postřiků.
 7. Zná nejdůležitější naše léčivé byliny. Ví, kdy a jak se mají sbírat.
 8. Ví, jak se mají léčivé byliny sušit.
 9. Ví, k čemu se používá lipového květu, máty, šalvěje, petržele, plícníku lékařského, rebarbory, pelyňku, maliníku, jahodníku, borůvek a dalších bylin.
 10. Umí z těchto bylin udělat odvar nebo přeliv.
 11. Pečuje o květiny za oknem a umí je přesazovat.
 12. Má sbírku alespoň 8 kaktusů a ví, jak se jmenují.

IV./3 – Přítel zvířat

 1. Má doma a ošetřuje některé domácí zvíře – psa, kočku, králíka apod. Sám dává zvířatům potravu a pití, pečuje o jejich čistotu i o to, aby jejich misky na vodu a jídlo byly stále čisté.
 2. Umí napodobit hlasy pěti domácích zvířat.
 3. Zná život 5 divokých zvířat, žijících v jeho kraji.
 4. Zná kunu a tchoře, nepřátele domácího kuru.
 5. Zná nebezpečí nakažlivých chorob, přenášených ze zvířete na člověka.
 6. Zná nebezpečí vztekliny a ví, co je třeba zařídit při pokousání psemmči jiným zvířetem.
 7. Nakreslí alespoň tři obrázky ze života zvířete, o které pečuje.
 8. Postaví krmítko nebi budku pro ptáky a pečuje o ně.
 9. Přečetl knihu o zvířatech.

IV./4 – Znalec ptactva

 1. Z našeho ptactva zná: 8 pěvců, 6 dravců a 5 ptáků hrabavých.
 2. Pořídí si sbírku ptačích per.
 3. Na dvoře domu, kde bydlí, připraví různý materiál na stavbu hnízd (seno, slámu, nitě, provázky, peří) a zhotoví seznam, čeho kteří ptáci na stavbu hnízd užívají.
 4. Přečte si knihu o ptactvu v přírodě.
 5. Pozná stopu husy, slepice, vrabce, bažanta.
 6. Zná alespoň tři sovy.
  7.Napodobí hlasy pěti ptáků.
 7. Ví, jaké jsou ptačí kosti.
 8. Ví, proč ptáci odlétají do teplých krajin.
 9. Zhotoví budku pro ptáky. Zjistí, který pták ji užívá. Sleduje jeho život.
 10. Zhotoví krmítko pro ptáky, umístí je a pravidelně doplňuje krmením.
 11. Vyrobí držák na lůj a sleduje, kteří ptáci mají lůj nejraději.
 12. Připraví ptákům vánoční stromeček s lojovými koláčky.
 13. Zná, které zrní je pro ptactvo nejlepší.

IV./5 – Houbař

 1. Ví, kde houby hledat a jak je správně sbírat.
 2. Pozná naše nejběžnější jedlé a jedovatělo houby. Nikdy nesbírá houby, které dokonale nezná.
 3. Ví, jak se houby vyživují a z čeho se rozmnožují.
 4. Umí houby dobře očistit, nakrájet a sušit.
 5. Umí připravit z hub obalované řízky. Umí houby smažit.
 6. Zná, jak se houby nakládají do soli a do octového nálevu.
 7. Ví, kde získá odbornou poradu o houbách.

V.skupina – žlutá

V./1 – Zpravodaj

 1. Vyřídí zprávu o 20 slovech po běhu 60 m v terénu s překážkami (příkop, plot, potok atd.). Od doby, kdy mu byla zpráva sdělena, do chvíle, kdy své poselství vyřizuje, nemá uplynout 1,5 minuty.
 2. Zná Morseovu abecedu. Umí zprávu touto abecedou vysílat vlajkou a světlem. Zná alespoň tři šifry pro zprávu Morseovou abecedou.
 3. Dovede hovořit nějakou tajnou chlapeckou řečí.
 4. Zná alespoň dva druhy tajného, neviditelného písma a napíše jimi zprávu o 15 slovech.
 5. Umí napodobit signál hasičů a záchranky.
 6. Umí telefonovat.
 7. Zná nejběžnější výrazy posunkové řeči: pojď sem, jdi pryč, hrozba, ticho, dej mi, ano, ne, apod.
 8. Zapamatuje si obsah 4 sdělení, každé asi o 10 slovech, a dovede je v podstatě správně po ¼ hodině opakovat.
 9. Umí používat mřížky na tajné zprávy.
 10. Zná skautské pochodové značky.
 11. Umí používat další tři druhy šifer.

V./2 – Ostražitý strážce

 1. Vykoná tři noční hlídky po jedné hodině, v odstupu několika dní.
 2. Hlídá večer v okolí klubovny – vždy 1 hodinu – a vede si záznam o všem, co se kolem dělo.
 3. Správně přechází křižovatky, železniční přejezdy, správně chodí po silnicích.
 4. Zná světelné signály na křižovatkách, znamení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, znamení na železničních přejezdech apod. Zná signály hasičů a vozů záchranné služby.
 5. Je opatrný na majetek své smečky i na své věci.
 6. Na výletech má vždy seznam věcí a po návratu domů zjistí vůdce, zda má vše v pořádku.
 7. Je opatrný na peníze, zbytečně neutrácí.
 8. Čtvrt roku se neopozdí v docházce na schůzky a výpravy.
 9. Je čistotný a čistotu všude zachovává.

V./3 – Táborník

 1. Byl nejméně 14 dní na stálém táboře.
 2. Dobře se osvědčil na dvoudenní výpravě spojené s přenocováním pod stany.
 3. Ví, jak se skládají věci do torny a má ve věcech v torně uložených dokonalý pořádek a přehled.
 4. Po dobu tábora má své věci v pořádku, lůžko řádně ustlané, udržuje pořádek a čistotu nejen ve stanu, ale i v táboře a jeho okolí.
 5. Zhotoví si do stanu poličku, věšák, lavičku apod.
 6. Postaví dvouplátnový stan (jehlan). Kolíky mají správný směr vpichu, stan je vypnutý. Ve stanu upraví lůžko.
 7. Zhotoví v lese přístřešek z větví a jednu noc v něm přespí.
 8. Připraví polní ohniště, aby se na něm mohlo vařit pro celou družinu. Dovede udělat „závěs“ na kotlík.
 9. Dbá, aby mladší vlčata měla své věci v pořádku a udržovala všude čistotu.
 10. Ví, jak předcházet nachlazení a co při něm podniknout.
 11. Zná alespoň 5 druhů ohňů. Ohniště vždy řádně zahladí.
 12. Umí oklestit sekyrou malý stromek (soušku) a nasekat dřevo na vaření a topení. Umí vyrobit z větve kolík ke stanu.

V./4 – Cestovatel

 1. Odhadne v přírodě přibližnou vzdálenost určených bodů.
 2. Zjistí směr větru.
 3. Určí pravý a levý břeh řeky.
 4. Určí světové strany podle busoly. Určí světové strany podle přírodních úkazů.
 5. Zná nejběžnější značky na turistických mapách.
 6. Umí orientovat mapu podle busoly a podle význačných bodů v terénu.
 7. Umí se na výpravě orientovat podle turistických značek.
 8. Vypracuje jednoduchý náčrtek krajiny s význačnými body.
 9. Vypracuje plánek cesty, kterou prošel.
 10. Zná všechny skautské pochodové značky a umí je správně klást.
 11. Zná tvar naší republiky. Zná státy které s ní sousedí.
 12. Ví, co v přírodě znamená kóta, a proč se nesmí poškozovat.
 13. Zná hlavní horstva a řeky v České republice.
 14. Vykonal s jiným vlčetem celodenní výpravu. Vypráví o ní, popíše všechny zajímavosti na cestě.
 15. Umí určit sever podle Polárky a Slunce.
 16. Ví, jak jsou značeny trasy turistických cest.

V./5 – Stopař

 1. Rozezná stopu jednoho člověka od druhého a pozná, zda šel klidným krokem nebo běžel.
 2. Ví, jak se krýt, maskovat a chovat při stopování.
 3. V prachu na silnici nebo na měkké cestě určí podle stop jednostopé a dvoustopé vozidlo (auto a traktor).
 4. Ví, jaké stopy zanechává zvěř (peří, trus, slupky semen apod.).
 5. Zakreslí si a zná stopy: koně, krávy, vepře, husy, psa, kočky, srnce, zajíce, koroptve, bažanta, vrabce a dalších.
 6. Rozezná 5 ptáků podle hlasu.
 7. Umí napodobit hlasy 5 zvířat a 5 ptáků (nikoliv domácích).
 8. Podle nalezeného ohniště dovede odhadnout, kdo a kdy asi na místě tábořil.
 9. V zimě určí ze stop u krmelce, která zvěř tu byla.
 10. Umí zhotovit odlitek stopy ze sádry.

VI.skupina – hnědá

VI./1 – Výtečný žák

Tohoto vlčka smí nosit jen vlče, které se ve škole dobře učí.
Na vysvědčeních z 1. – 4 třídy nesmí mít ani jednu trojku!

Dostane-li trojku, znamená to ztrátu vlčka.

VI./2 – Řezbář

 1. Vyřeže a zhotoví dva z těchto předmětů: misku, stojánek na knihy, krabičku, budku pro ptáky, nůž na papír, konzolku na zeď, lžíci, rámeček – a jeden předmět podle vlastní volby.
 2. Dovede zhotovené předměty zdobit vypalováním, omalováním a lakováním.
 3. Dovede správně používat nástrojů na dřevo: pilky, pily, nože, hoblíku a dláta.
 4. Nůž, hoblík a dláto si umí nabrousit.
 5. Vyřeže hlavu vlka na žerď vlajky své družiny (smečky).
 6. Najde a opracuje samorost.
 7. Vyřeže a barevně ozdobí model totemu.

VI./3 – Výtvarník

 1. 1.Nakreslí podle předlohy tužkou, perem nebo štětcem obrázek osoby, zátiší a zvířete.
 2. Nakreslí bez předlohy výjev ze života vlčat.
 3. Namaluje a v klubovně vystaví sbírku podzimních listů.
 4. Namaluje obrázky některých významných míst svého bydliště (kostel, hrad, zámek, školu apod.).
 5. Zná základní barvy a ví, jak se mísí.
 6. Vyzdobí vývěsku své družiny (smečky).
 7. Pomáhá při zápisech do kroniky kreslením vlastních obrázků.
 8. Vymodeluje z hlíny, formely nebo moduritu drobnou plastiku nebo užitkový předmět.
 9. Zhotoví přáníčka družiny (smečky) k Novému roku, vánocům, narozeninám apod.

VI./4 – Modelář

 1. Zhotoví dobře létajícího draka.
 2. Zhotoví model kluzáku.
 3. Zná materiál a nářadí potřebné ke stavbě modelů.
 4. Zhotoví model člunu.
 5. Zhotoví model stanu s podsadou.
 6. Vyrobí hračku pro sourozence nebo pro mladší vlče.
 7. Zhotoví jednoduché dioráma letního tábora.

VI./5 – Elektrikář

 1. Umí zapojit baterii – vedle sebe, za sebou.
 2. Umí vyměnit baterii a žárovku v kapesní svítilně.
 3. Umí spojit dva izolované dráty.
 4. Naletuje jednoduchou spoj pájecí pistolí.
 5. Vyrobí jednoduchý elektromagnet.
 6. Vyrobí funkční krystalku nebo poplašné zařízení, bateriové osvětlení, klíč k vysílání morseovky apod.
 7. Umí vysílat morse-klíčem.
 8. Ví, co je napětí, proud, odpor, intenzita a zná jejich označení.
 9. Ví, co je statická elektřina a umí ji vyrobit.
 10. Prokáže, že umí zacházet s běžnými spotřebiči v domácnosti (rozhlasový a televizní přijímač, magnetofony, gramofon, vysavač, el.vařič. a další).

VI./6 – Znalec PC

 1. Umí zapnout a vypnout PC.
 2. Zná klávesnici a její ovládání.
 3. Ovládá textový editor WORD.
 4. Zná jednotlivé ikony a jejich značení.
 5. Umí používat typy písmen.
 6. Dokáže, z diktátu, napsat jednoduchý text.

VII.skupina – fialová

VII./1 – Lukostřelec

 1. Zhotoví si z jasanové laťky luk, a to tak velký, jak je sám.
 2. Zhotoví si tětivu k luku.
 3. Ze slámy uplete a sešije terč, který barevně vyzdobí.
 4. Zhotoví si tři šípy, které opatří péry.
 5. Z kůže nebo pevné látky si ušije toulec na šípy.
 6. Dodržuje pravidla bezpečnosti při střelbě lukem.
 7. Umístí 4 ze 6 šípů do terče o velikosti 60 cm ze vzdálenosti 20 metrů.
 8. Vystřelí šípy tak rychle, aby alespoň dva byly současně ve vzduchu.

VII./2 – Bavič

 1. Napíše někomu ze svých bratříčků zprávu dvěma druhy neviditelného inkoustu.
 2. Zná způsob, jak obrátit kartičku, aniž se ji dotkne rukou. Zná způsob, jak pustit do sklenice minci položenou na kartě, aniž se dotkne mince rukou.
 3. Umí vytřepat z kapesníku nezlomenou zápalku, i když ji předtím některý z diváků zlomil.
 4. Umí se protáhnout korespondenčním lístkem.
 5. Umí uhodnout stáří diváka.
 6. Dovede nenuceně vypravovat příběh ze schůzky, z výpravy nebo z tábora.
 7. Zná alespoň 5 vhodných básniček, které umí vzorně přednést. Z nich nejméně dvě básně se skautskou tematikou.
 8. Zná 10 národních písní a 5 písní skautských a kdykoliv je ve vhodnou dobu zazpívá.
 9. S družinou (rojem) zdramatizuje jednoduchou pohádku, báseň nebo písničku.
 10. Umí vyvolat dobrou náladu, ale ví také, kdy je nutno zachovat vážnost.

VII./3 – Znalec indiánů

 1. Přečetl alespoň jednu knihu o indiánech a umí o ní vypravovat.
 2. Viděl alespoň jeden film o indiánech a umí o něm vypravovat.
 3. Nakreslí obrázek indiána s čelenkou.
 4. Vyrobí ze dřeva tomahavk, indiánský štít nebo kalumet.
 5. Zná indiánské měsíce a umí je nakreslit.
 6. Zná základy indiánského písma a napíše na svitek březové kůry jednoduchou zprávu.
 7. Zná základní indiánské symboly.
 8. Vyrobí si z peří indiánskou čelenku.

VII./4 – Pozorovatel

 1. Zná život pěti divokých zvířat a umí napodobit jejich hlasy.
 2. Zná 20 rostlin, z toho 5 jedovatých.
 3. Zná 10 listnatých a 5 jehličnatých stromů.
 4. Sleduje stopu vozu na vzdálenost 200 m po středně měkké nebo prašné cestě.
 5. Podle stop rozezná jednostopá nebo dvoustopá vozidla.
 6. Při Kimově hře si zapamatuje 16 z 20 předložených předmětů. Při Setonově hře zakreslí správně 8 z 10 bodů.
 7. Zapamatuje si, jaké bylo počasí v posledních třech dnech.
 8. Popíše určenou cestu, kterou prošel. Zakreslí její jednoduchý plánek.
 9. Umí odhadnout počet lidí nebo zvířat ve skupině.
 10. Zná 10 různých ryb.
 11. Odhadne, kdy lze očekávat déšť, bouřku, a kdy pěkné počasí.
 12. Umí se pohybovat v terénu tak, aby nebyl viděn.
 13. Zhotoví si pozorovatelnu. Provádí pozorování a vede si zápisky o pozorování.

VII./5 – Kronikář

 1. Vede 1/2 roku kroniku roje.
 2. Vzorně vede svůj zápisník (deník).
 3. Má sbírku písniček – lidových i skautských a umí je zpívat.
 4. Z českého jazyka a slohu má ve škole jedničku.
 5. Přispívá svými kresbami nebo články na vývěsku roje a pečuje o ni.
 6. Umí poutavě vyprávět o příhodách přečtených v knihách, apod..
 7. Pravidelně čte knihy, má vlastní knihovničku a také navštěvuje místní knihovnu.
 8. Píše krasopisně a umí psát i ozdobným písmem.
 9. I po uplynutí půlroční doby pomáhá při zápisech do kroniky, zhotovuje vývěsky apod.

VIII.skupina – Zvláštní zkoušky

VIII./1 – Tři kapky rosy

Aby světluška získalo tento odznak, musí:

 1. Kapka: a)  Musíš být 6 hodin mimo činnost roje
  b) Nesmíš být viděna ostatními sestřičkami.
  c) Ze svého pobytu o samotě nakreslíš obrázek nebo napíšeš krátký zápis z pozorování okolí.
 2. Kapka  – Spolu s další světluškou se vydáš na cestu dlouhou 5 kilometrů. Cesta povede lesem, podél řeky nebo potoka. Na ceště buďte nanejvýš 8 hodin a splň tyto úkoly:
  a) zakreslí plánek cesty, kterou prošli
  b) zaznamená si zvířata, ptáky, případně ryby, které pozorovali
  c) zakreslí obrysy pěti stromů a nakreslí pět rostlin
  d) vyrobíš jednoduchý výrobek z přírodnin
  e) složíš na cestě krátkou básničku nebo písničku
 3. Kapka : Musí  navštívit některé opuštěné místo – starý hrad, paseku v lese, hřbitov apod.

Kontrolu v průběhu všech zkoušek, provádí vůdce roje nebo jeho zástupce.
Tři kapky rosy může získávat světluška, které už má II. stupeň.
Za každý splněný úkol získává světluška jednu kapku rosy.

VIII./2 – Modrý šíp

Světluščí stezka, po níž jdeš, je radostnou i svou kázní a odříkáním. Člověk opravdu nepotřebuje všechno to, co mají ostatní. Prostý, ukázněný a ušlechtilý život mu přinese často daleko víc, než bohatství a přepych. Nabízíme ti nádherný světluščí odznak. Máš-li II. stupeň, můžeš se o jeho získání pokusit.

Je to MODRÝ ŠÍP ODŘÍKÁNÍ.

Našívá se na pravou stranu prsou pod II. nebo III. stupeň. Tento odznak však nezískáš jen tak snadno. Bude ti to trvat nejméně 6 měsíců:

 1. Po dobu šesti měsíců budeš bez pobízení pomáhat mamince s pracemi v domácnosti.
 2. Po dobu jednoho měsíce nesníš ani jeden bonbón, ani kousek čokolády – i kdyby ti kamarádi nabízeli sebevíc.
 3. V letním období po dobu 14 dnů (netýká se pobytu na táboře) si nekoupíš ani jednu zmrzlinu – a od nikoho si ani nelízneš.
 4. Po dobu 14 dnů (mimo tábor) nebudeš sledovat televizi, video a PC
 5. Po dobu 14 dnů (mimo tábor) nebudeš hrát digitální a počítačové hry.
 6. Ohlásíš Akélovi, že jsi připraven a chceš plnit úkoly pro získání Modrého šípu – nikdy se však ani slůvkem nebudeš dožadovat, kdy už odznak dostaneš.

Neboj se – vůdce Akéla si dobře pohlídá, jak úkoly plníš. Bylo by pro tebe velikou hanbou, kdybys chtěl Modrý šíp získat nečestně. Víš-li, žes některý z úkolů splnil nečestně, nesmíš odznak přijmout. Přiznej chybu a začni znova. To není hanba. Hanbou by bylo porušit – a nepřiznat se. A takového skutku se jistě nikdy nedopustíš.

VIII./3 – Sedmikráska

Tento nejvýznamnější odznak, které  může získat světluška, ktera:

 1. Má nejméně 10 světýlek, z toho 3 z předepsaných, tj. zdravotnice, ekoložka a průvodkyně. Dále 7 podle vlastního výběru.
 2. Získalo II. stupeň.
 3. Získalo Tři Kapky rosy.

Odznak Sedmikrásky smí nosit jen tehdy, jestliže má všechny získané světýlka řádně našité na rukávě.
Odznak je kovový, podložený šedou plstí. Nosí se na levé kapse košile či trička.
Odznak smí nosit i skautka, jestliže jej získal v době, kdy byla světlušou.

Světluška, která získá odznak Sedmikrásky, složí tento slib:

„Slibuji, že budu všech svých vědomostí a dovedností používat k prospěchu mladších světlušek i celého roje!“