Return to Světlušky

Světýlka – odborné zkoušky

       Světýlka, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek světluščí výchovy. Hlavní základ na budování světluščí výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Tento základ je potřeba dát do desátého roku věku všem světlušek jako přípravu na jejich příští skautskou stezku. Vůdkyně světlušek jen tehdy, až uzná, že si švětluška odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celým oddílem. Nikdy nedáváme světýlka lacino!  Světlušky by to netěšilo !

      Při plnění podmínek k získání světýlek spolupracuj se svými rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé světýlka a uvítají. 

Světýlka jsou rozděleny do devíti skupin:

VaS komplet

Kompletní přehled i s podmínkami naleznete zde https://casopisy.skaut.cz/knihovna/656  

Případně si můžete světýlka stáhnout ve formátu PDF zde – Vlčci a světýlka 2002

Odznaky světýlek mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené. Dokud nebude možno objednat odznaky ze skautských prodejen, bude si muset poradit vůdkyně vlastními silami!

Světýlka nodí světlušky na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádná světluška nezíská za 4 roky  všechny světýlka, bude mít tak jako tak světýlka různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.

kroj (2)