Return to Vlčata

Program schůzek

Skautský program je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak věku, tak individuálním potřebám dětí.  Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství. Skauti prožívají život naplno. Berou ho do svých rukou a dělají to, co je baví. Fotí, píší reportáže, slaňují skály, hrají na kytaru nebo sportují.  Nejdůležitější je ale to, co se přitom učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit, zapojit se, spolupracovat, být součástí světa.

Průvodcem skautingem je vlče Nováček a následně vlčstezky.

Nováček pro vlčata představuje objevování skautingu. Pěkně od začátku, srozumitelně a pastelkově. Kromě informací v něm najdeme i celou řadu úkolů, na kterých si nováčci důležité věci sami vyzkouší.  Na nováčka pak navazují stezky vlčat. Plněním stezky provází průvodci a také příběh v podobě komixů, obrázkových textů i celých kapitol.

Nováček Vlčat 1. Stupeň stezky vlčat - Mauglí mezi vlky 2. Stupeň stezky vlčat - Mauglí v ldžungli 3. Stupeň stezky vlčat - Mauglí v lidské vesnici