Return to Vlčata

Vlčci – odborné zkoušky

      Vlčci, jako zkoušky dovednosti, jsou jednou z nejlákavějších složek vlčácké výchovy. Hlavní základ na budování vlčácké výchovy je ve stupních zdatnosti – I., II., III. stupeň. Vůdce vlčat najde ve vlčcích bohatý výchovný program, který v základech prospěje chlapcům. A jen tehdy, až uzná, že si vlče odznak opravdu zaslouží, předá mu ho slavnostně před celou smečkou. Při plnění podmínek k získání vlčků spolupracujeme s rodiči. Určitě se s tebou rádi zúčastní příprav na některé vlčky a uvítají. U některých vlčků to ani jinak nejde. Zvláště se to týká vlčků – pomoc v domácnosti, zahradníka, sběratele, přítele zvířat a znalce ptactva.

Vlčci jsou rozděleny do devíti skupin:

VaS komplet

Kompletní přehled i s podmínkami naleznete zde https://casopisy.skaut.cz/knihovna/656  

Případně si můžete vlčky stáhnout ve formátu PDF zde – Vlčci a světýlka 2002

Odznaky vlčků mají tvar rovnoramenného trojúhelníka o základně 4,5 cm a odvěsnách 3,5 cm. Rohy trojúhelníka jsou lehce zaoblené. Dokud nebude možno objednat odznaky ze skautských prodejen, bude si muset poradit vůdce smečky Akéla vlastními silami!

Vlčky nosí vlčata na nejhornější části pravého rukávu. Vždy základnou nahoru. Přestože žádné vlče nezíská za 4 roky ve smečce všechny vlčky, bude mít tak jako tak vlčky různých barevných skupin. Jejich uspořádání na rukávu není vázáno předpisy, jen vlčci bílé barvy jsou vždy nejvýše. Ostatní se našijí tak, aby dávaly hezký vzhled.

kroj (2)