Return to Praktické informace

Praporková abeceda

    Semaforová abeceda je signalizační technika, určená k vysílání na větší vzdálenosti. Je rychlejší než signalizace morseovkou, neboť každý znak je kódován pouze jednou polohou rukou. Proti Morseově abecedě je však přijímání semaforu obtížnější, protože znaky přijímáme zrcadlově – je náročnější je dekódovat (přeložit). Semafor vznikl mezi námořníky, jako nástroj při dorozumívání mezi plavidly.

     Aby byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou praporků (v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotřebujeme. V noci lze použít tři baterky.

semafor